UPDATE : 2022.6.27 14:39

Xensor, a cutting edge building management platform, lets you control your building easier, effective and cost efficient

l2019.12.19l2019.12.19 10:07

ũ

۰

μ

Ű

   
xenix studio / CEO Ilhee Lee

The Internet of Things is a system of interrelated computing devices, mechanical and digital machines, objects, animals or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction. For this reason of convenience, it is being used in a variety of fields including property management because it monitors and controls in and outside of the building and any abnormal movement as well as visitor check and video talk in remote areas. IoT loaded devices such as air-conditioner, washing machine, fridge and robot cleaner also are controlled by IoT-driven voice recognition.


xenix studio is a Korean company specialized in IoT sensors that are needed to build smart city, smart farm and smart office. CEO Ilhee Lee has extensive knowledge and experience in making smart phone apps most famous for voice search app and village drugstore finding app which topped in the app market list. xenix studio also created a TV app platform for a big brand and made a hit with pudding face recognition camera. A total number of apps made by xenix studio are around 140 and many of them were in and out of the top list. 
 

Xensor
One of the reasons of people using blockchain is because it can more effectively mange illeagal copies and use of digial information. For this reason, industry experts are working on making the most of blockchain technology. Xensor, a brainchild of xenix studio, in this repect, is but a good example of this technique of combining blockchain with IoT. 
It all started with a switch on the wall of a house which CEO Lee did not like it at all. So he added to the switch lighting and a clock. The idea led to collaboration with a property management platform company and eventually to the need of a whole level of new building management system; thus born was IoT-driven sensor platform ‘Xensor’. 
Xensor is consisted of gateway that collects data and communicates with it. Xensor gateway stretches radio wave to send small data further unlike 5G that sends large amount of data within a short distance. It speeds up to 2G and can sends text, simple image and low quality video image. 
Xensor is specifically designed to control fire, water leak, blackout and malfunction of equipment in a building. For example, if Xensor detects toxic gas or water leak, it calculates the level of the status and creates data and sends it to the smart phone of the person in charge as well as to the central control system. By using Xensor, only 2 or 3 persons can manage a 2,314 square meter building.
Currently, 68 large buildings in Gangnam, Sangam and Euljiro are using Xensor and CEO Lee and his team are working expanding the installation overseas including Vietnam, Indonesia, the USA and the Philippines. 
The blockchain platform of Xensor lets uers produce various data and get compensation from the users of the data to generate profits. It is an advantage of Xensor to build smart city networks without complicated infrastructure or facilities, the very selling point of this new tech platform. 
CEO Lee is confident that if Xensor is applied to various areas over building management and control, it will bring forth a new level of business models that can make our work and life easier and more convenient. 
As for the future plan, Lee and his team are working on B2C (Business to Consumer). The layout and the design of the B2C model have already been completed and they are expecting to release it on the market around March or April next year. 
This second generation Xensor is smaller in size and is laoded with megnet so that users can attach it onto the place they want regardless the size of the building. 

   
 

[Ấn phẩm ặc biệt: Quản lý tòa nhà thông minh ược bắt ầu, Hàn Quốc năm 2020!]
Thành tựu “Xensor” - Sự kết hợp của kỹ thuật IoT và kỹ thuật Blockchain.
iều ó ã ược kiểm chứng tính hiệu quả từ việc quản lý các tòa nhà lớn của ại lộ Eulji, Sangam, và ại lộ Teheran của Kangnam.


ại diện Lee Il Hee – Người ã tạo ra a dạng các ứng dụng, chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng liên quan ến Smartphone.
 ại diện Lee Il Hee của Xenix Studio là một chuyên gia về ứng dụng liên quan ến iện thoại thông minh, và là người ã tạo ra nhiều ứng dụng ã ược biết ến một cách rộng rãi. Năm 2009, khi lần ầu tiên Iphone ra mắt tại Hàn Quốc, ại diện Lee ã tạo ra ứng dụng cho Iphone chỉ bằng niềm am mê của mình và ông ã tham gia vào giới phát triển ứng dụng thông qua việc tạo ra “Ứng dụng tìm kiếm bằng âm ầu” - chỉ cần nhập âm ầu là ứng dụng sẽ tự hoàn thành từ tìm kiếm và “Ứng dụng tìm kiếm hiệu thuốc xung quanh”. Những ứng dụng ược phát triển vào thời iểm lúc ó cho thấy tương ối nhiều phản ứng và chúng ã ược xếp vào danh mục ứng dụng hàng ầu trên Apple Store. ặc biệt là “Nền tảng ứng dụng” Ti-vi của các công ty iện tử lớn, “Camera nhận diện khuôn mặt Pudding” tất cả ều là tác phẩm mà công ty này ã phát triển. Xenix Studio chủ yếu nhận sự ủy thác của doanh nghiệp bên ngoài và phát triển ứng dụng một cách chuyên sâu, ến nay Xenix Studio ã phát triển, chế tác khoảng 140 ứng dụng như: Ứng dụng tìm kiếm hiệu thuốc, nhận diện khuôn mặt Pudding, LG TV Plus, NHN Gamebox, OhmyNews, KT Ucloud, Samsung card Ajinyang-I vv… và luôn có thành quả tốt, luôn xếp thứ 1, 2 trong giới phát triển ứng dụng.
 

Thành tựu “Xensor” - Sự kết hợp của kỹ thuật IoT và kỹ thuật Blockchain.
ại diện Lee ã bắt ầu dự án Blockchain là Xensor bằng cách kết hợp kỹ thuật Blockchain và lĩnh vực IoT. Sự thật rằng “Bối cảnh ra ời của Xensor ược bắt ầu một cách ngẫu nhiên từ việc trang trí nội thất trong nhà, khi mà ông bắt ầu việc trang trí nội thất mới trong nhà của mình nhưng không hài lòng với những công tắc ở trên tường”.
Trên thị trường có vô số thứ nhưng ông ã không thể tìm ược một cái tốt và mới nên ông ã trực tiếp làm và lắp thêm cả èn vào công tắc, vừa gắn thêm ồng hồ, ông ã trực tiếp làm ra công tắc thông minh với hình dáng mới. Sau ó, Xenix Studio ã bắt ầu tạo ra các dịch vụ liên quan tới IoT. Và sau ó công ty cũng làm việc với doanh nghiệp nền tảng quản lý cho thuê, và công ty ã phát triển “Nền tảng Xensor” sau khi cảm thấy kỹ thuật IoT là cần thiết trong dịch vụ kiểm soát- iều khiển tòa nhà.
 

“Xensor”, ã ược kiểm chứng về tình hiệu quả quản lý một cách tổng thể của các cơ  quan nhà nước, tòa nhà
 “Xensor” nền tảng IoT dựa trên Blockchain là tổ hợp các cảm biến ã ược lắp ặt ở các tòa nhà cùng với dữ liệu thu thập ược tạo thành một “Gateway”. Dự án Xensor là dự án dựa trên IoT, là dự án kết hợp sử dụng mạng liên kết tầm xa tiêu tốt ít năng lượng với cảm biến ã ược phát triển trực tiếp. ại diện Lee Il Hee ã giải thích rằng: “Gateway cũng như các thiết bị chia sẻ thông tin dữ liệu khác, hình thành một mạng lưới thông tin tối a là 15km. ối với những tòa nhà lớn chỉ cần một gateway là ủ, wifi hoặc 5G có thể truyền lượng dữ liệu lớn ở cự ly ngắn nhưng gateway Xensor là phương thức truyền dữ liệu nhỏ i xa và ngay cả trên mạng 2G cũng có thể thực hiện ược, và nó có thể truyền những oạn văn bản, hình ảnh ơn giản, hoặc video có ộ phân giải thấp”. 
Các tính năng chính của cảm biến là tự ộng phát hiện cháy, rò rỉ nước, mất iện, máy móc hoạt ộng sai. Xensor mang lại hiệu quả của việc quản lý tổng thể và tất nhiên là cả hiệu quả có tính ề phòng về hỏa hoạn ở các khu tòa nhà, cơ quan, chung cư.
 ại diện Lee ã nhấn mạnh về tính hiệu quả rằng: “Thực tế, với tòa nhà có quy mô khoảng 7000pyeong(khoảng 23100 m²) thì cần 6 người làm việc nhưng nếu dùng cảm biến của Xensor thì có thể quản lý tòa nhà một cách hoàn hảo chỉ với 2-3 người”. ặc biệt ại diện Lee Il Hee ã giải thích rằng: “Xensor sử dụng mạng lưới thông tin tự tạo cùng với các cảm biến ơn giản do ó không cần trả chi phí thông tin. Cảm biến của Xensor ược tạo ra dành cho việc quản lý các tòa nhà hơn là hộ gia ình. Hiện tại, cảm biến của Xensor ang ược sử dụng với các mục ích iều khiển máy móc, nắm bắt tình hình ở các khu chăn nuôi, các nông trường, công trường và thành phố thông minh vv...”. Tiếp ó, ại diện Lee cũng ã nói rằng: “Hiện tại, nền tảng Xensor ang quản lý 68 tòa nhà lớn ở ại lộ Eulji, Sangam, và ại lộ Teheran của Kangnam và gần ây cũng ang xúc tiến ra nước ngoài mà bắt ầu là Việt Nam”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Thực tế, cảm biến IoT của Xensor ang ược sử dụng với các mục ích giám sát rò rỉ nước, cháy nổ phòng Server của Việt Nam, và ang tiến hành lắp ặt sử dụng trong việc giám sát các khu nghỉ dưỡng của Philippines, trung tâm dữ liệu tại Việt Nam của doanh nghiệp IT toàn cầu, nông trường hạnh ào của Mỹ, nhà máy giày của Indonesia. Công ty cũng ang nổ lực hơn nữa ể ảm bảo nơi sử dụng a dạng hơn phù hợp với thời kỳ sản xuất mô hình B2C và mạng thông tin Việt Nam.
Xensor, thúc ẩy xúc tiến vào thị trường mới nổi ông Nam Á - Nơi có môi

trường thông tin chưa phát triển.
Nếu mạng lưới thông tin có hình th
ái hữu hình, thì không chỉ dựa vào sự iều chỉnh, giám sát và duy trì của các trang thiết bị tòa nhà ang ược cung cấp dịch vụ mà còn dựa vào toàn bộ ngành công nghiệp mới có thể mở rộng mô hình doanh nghiệp với nhiều hình thức a dạng”. ại diện Lee ang tìm tòi nghiên cứu tiến vào khu vực ông Nam Á. Nhu cầu tiêu thụ sẽ rất lớn ở thị trường ông Nam á - Nơi có môi trường thông tin không tốt. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị cho mẫu B2C thế hệ thứ 2 ang tăng lên về chủng loại cảm biến nhưng trạng thái mô hình B2C ã hoàn thành về thiết kế, dự oán là sẽ trình làng vào tháng 3-4 năm sau. “Xensor” sẽ trở thành một cột mốc mới của quản lý tòa nhà của Hàn Quốc năm 2020, Xensor sẽ làm cho cuộc sống của con người ngày càng phong phú và ầy ủ hơn bằng tính hiệu quả và an toàn. Hơn nữa, Công ty ang kỳ vọng vào sự ưu việt của kỹ thuật, vào ngày thành công tại thị trường trong nước, sự mở rộng thị trường vào ông Nam Á và cả thị trường thế giới.

[辑 : 2020韩国η从开㷣]
结区块链术IoT术结体“Xensor)”
过对˰兰߾ۡη验证

 

开发种应(App)应专ʫ 

Xenix Studio()环开发ڪ联网(IoT)传帮㼡农场办η㣬广关񼡣Power Korea将Xenix Studio评选为业对进访过讨这ʫ业竞争 

Xenix Studio很应(App)关App专ʫ苹韩国场2009Ҵ个爱开发应过输语词“语App”“查找区药ۮApp” 应业当时开发应应很应٣靠业电电视“应”Ҵ轻欢“脸识别摄”Դ该开发产ݻ业开发AppXenix Studio查找药ۮ脸识别 LG TV PlusNHN GameboxOhmyNewsKT U߲卡调С约140个应终业1~2٣ȣ广户评
 

结区块链术 IoT术结体“Xensor”
Σ为4产业٤领洣数关񼣬数问题渐数ު复双裬为决这问题۰区块链术开关񼡣4产业٤数实现术创棬类4产业领洣积极开种结区块链项͡过结区块链术IoT领洣开Xensor区块链项͡ 
实际߾“Xensor”诞أ会从内装饰开㷡开装ۮ间对贴墙߾开关满 
这场߾几韩买来֯货为找产亲£开关߾设٥钟亲开关Xenix Studio开IoT关务跟赁η业Գ时觉η务IoT术开发“Xensor”
 

“Xensor”对衢构۰η验证
区块链IoT“Xensor”装设备传综数网关组IoTXensor项亲开发传߾结电远离网项͡说٥Գ“网关种设备与传进ᣬ长ʦ达15km网栋个网关够ģWiFi5G组ު细电ӭ离传输数ߣӣXensor网关长电离远处传输数۰ҡʦ体现2G传输简单图画质视频”
传动监测灾·ש·电·ͺ预ա衢构灾还带来۰η㡣
对产㣬˭调Գ“η设发Ը气体发ש⩣Xensor传监测气体浓ש种数ߣ员ηͧ统发并储󮣬仅数员ʦ应对紧况还ʦ实η⡣实际߾约7000规ټ裬概6٣员Xensor传2-3٣数员ʦ彻η衣”说٥Գ“为简单传构网络另费Xensor传为룬为η楼传ܡ现产农场·农场·厂·领广应况ܡ”  
说Գ“现Xensor对˰兰߾ۡ68栋实η⣬为开积极进场”“实际߾XensorIoT传监务灾ש⩣为厂ڸ国农场ϹIT业数ޣ宾ʣ监进设ǡ网B2Cټ产时Ѣҽ确ʥ广处” 
 

Xensor积极环恶֫东亚兴场
˭调Գ“Xensor区块链将户产种数ߣ关数户对进补偿数场ټ为1Ѣټҡ󦣬Xensor复杂础设设备ʦ简单构网业ϴ将渐ʥ网备规ټ维养监视调现务设⣬还个产业扩种业ټҡ”东亚场计划为认为Xensor环尚东亚场将很潜备ʥ传种类B2C号B2C号经设计预计٥Ҵ3-4份߾㼡Xensor缩内电ʦ随贴۰ʦ场ġ设计۰补种颜䣬η贴哪Դ围环为体
“Xensor”将谱写2020Ҵ韩国η它将类变ʥڸ满与时们静静国内场东亚场国际场߾证٥国进术
 


  wlstjdxp@naver.com
<۱ © Ŀڸ, >

ٸ
ŹҰŰ޹ħûҳ⺸ȣå̸Ϲܼź
ߴظŰ Ŀڸ ǥ   |   Ư ߰ 162-3 2  |  ǥȭ : 02-466-5085  |  ѽ : 02-444-0454
ǥ/ޱ : bridgekorea@naver.com  |  å : (bridgekorea@naver.com)  |  ڵϹȣ : 591-87-01957
ûҳ⺸ȣå :
Disclaimer: PowerKorea makes an article based on the information of products and/or services provided in paper and/or in interview by the company, the organization or the person that is solely responsible for the information.
Copyright © 2008 - 2022 Ŀڸ. All rights reserved.